Usługi księgowe

 • księgi rachunkowe (pełna księgowość)
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencje środków trwałych
 • sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych
 • dokonywanie rozliczeń miesięcznych, kwartalnych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT
 • przejęcie wszelkich kontaktów z US, ZUS, GUS (pełna reprezentacja)

Usługi kadrowo-płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym przepisami
 • prowadzenie akt pracowniczych i innej dokumentacji pracowniczej, wymaganej przepisami prawa
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych dla potrzeb ZUS

Usługi dodatkowe

 • odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta lub w dowolnym miejscu Wrocławia
 •  dla osób fizycznych - roczne rozliczenia podatkowe PIT