Zniżka 100%

Za każdego poleconego przez Państwa klienta, który podpisze umowę zniżka 100% wartości Państwa usługi przez tyle miesięcy ilu klientów Państwo polecicie. *Dotyczy tylko PKPiR


Promocja: -30%

Zmień biuro rachunkowe: 30% mniejsza cena niż płaciliście Państwo swojemu biuru, lub 50% bonifikaty przez 3 miesiące od podpisania z nami umowy.